Wij leren nu dingen die niemand anders in school weet!

Artikel in NVOX november 2003, door Ed van den Berg, Dick Hoekzema en Florine Meijer.

Aldus een 6-vwo leering die vrijwel nooit huiswerk doet voor natuurkunde. deel 2deel 1
Klasgenoten knikken enthousiast. “De anderen hier op school weten nog wel van atomen, moleculen, en ook nog van protonen en neutronen, maar van quarks, pionen, en gluonen, dat weten wij alleen.” “Er zijn regelmatig opmerkingen in het lesmateriaal van ‘dat weten wij fysici nog niet’. Dat laat zien dat we nu toch inderdaad dicht bij de grenzen van de huidige natuurkunde zitten, dat geeft een leuk gevoel.” Hetzelfde geldt in iets mindere mate voor deeltjes in dozen en een echt quantummechanisch  atoommodel i.p.v. een Bohrmodel. Deze opmerkingen werden gemaakt nog voordat de leerlingen toekwamen aan de sterrenkunde met zijn exotische objecten en een excursie naar CERN.

(klik op de plaatjes voor leesbare versie)

Advertenties