Florine Meijer is onderwijsontwikkelaar

florine-fylakra(Voor de serie Uitvliegers in het personeelsblad Fylakra van het department Natuur- en Sterrenkunde van de UU. Artikel in pdf.)

Woensdagochtend 7 oktober, kwart voor 8, Princetonplein. Op de halflege parkeerplaats staat een groepje scholieren in donkerblauwe capuchontruien met “CERN ’09” op de mouw, en drie rijen namen op de rug. Het zijn de zesdeklassers van het Junior College Utrecht, kortweg JCU, die vandaag vertrekken voor de excursie naar het CERN in Genève. En ik ga mee, als een van de begeleiders. Ik ben Florine Meijer, ik heb hier in Utrecht theoretische natuurkunde gestudeerd en werk nu als onderwijsontwikkelaar bij het JCU.

JCU Het JCU is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht en 26 scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio. Het doel is om de aansluiting tussen vwo en wo op het gebied van de bètavakken te verbeteren. Daarvoor ontwikkelen we in samenwerking met docenten van de universiteit lesmateriaal dat op school kan worden gebruikt, bijvoorbeeld als module in het nieuwe keuzevak NLT. Zo leren leerlingen alvast iets van wat er op de universiteit gebeurt, en kunnen ze hopelijk een betere keuze voor een vervolgstudie maken. Omgekeerd krijgen universitair docenten een beter beeld van hoe het er op school aan toegaat en wat ze dus kunnen verwachten van eerstejaarsstudenten.

Behalve ontwikkelinstituut is het JCU ook een school: elke maandag en dinsdag krijgen een kleine 100 leerlingen bij ons les in de bètavakken. De leerlingen zitten in 5 en 6 vwo en zijn geselecteerd uit de deelnemende scholen op interesse, motivatie en talent voor de bètavakken. Op het JCU krijgen zij het gewone eindexamenprogramma, plus extra verdieping en practicum met universitaire faciliteiten. Ook zijn ze proefkonijnen voor het lesmateriaal dat we ontwikkelen, waarbij ze les krijgen van universitair docenten.

Modulecoördinator Een van mijn taken op het JCU is het coördineren van de ontwikkeling van enkele modules voor NLT, met als uiteindelijk resultaat een reader, met teksten en opgaven over een actueel onderzoeksthema, die op school gebruikt kan worden, een docentenhandleiding met o.a. achtergrondinformatie en voorbeeldtoetsen, en een certificaat van de landelijke NLT-commissie dat de module landelijk gebruikt mag worden. Ingrediënten: een thema of onderwerp, UU-docenten die experts zijn op dat gebied en mee willen schrijven aan de reader, vwo-docenten die geïnteresseerd zijn in het onderwerp, mee willen denken en de module willen uitproberen in hun lessen. En niet te vergeten: de leerlingen op het JCU en op de partnerscholen die de module-in-ontwikkeling voorgezet krijgen.

Afgelopen juni zijn zes van onze modules gecertificeerd, wat betekent dat ze in het hele land gebruikt kunnen worden in de lessen NLT. Een daarvan was mijn eigen Levensloop van Sterren, gemaakt in samenwerking met docenten van het Sterrenkundig Instituut. Dit najaar geven we er nog een nascholingsmiddag over voor geïnteresseerde docenten, en een workshop op de Woudschotenconferentie voor natuurkundeleraren. Intussen ben ik alweer bezig met twee andere modules, eentje over Nanoscience en een met de titel Kwantumstructuur van de materie.

Docentenprogramma Naast de modules houd ik me bezig met het ontwikkelen van kleinere keuzeopdrachten voor natuurkunde, en met het ‘docentenprogramma’ van het JCU. In dat docentenprogramma zitten allerlei activiteiten die de docenten van de scholen in staat stellen om ons lesmateriaal in de klas te gaan gebruiken. Zo hebben we elk jaar een conferentie met werkgroepen over nieuw materiaal, en er zijn zogenaamde experimenteergroepen waar docenten die materiaal uitproberen hun ervaringen daarmee kunnen uitwisselen. Bovendien verschillende communicatiemiddelen: de website, een nieuwsbrief voor docenten, een site om lesmateriaal uit te wisselen.

Voorwaar een afwisselende baan. En dan mag ik ook nog eens mee naar het CERN!

Het JCU is opgericht in 2004, en vorig jaar officieel onderdeel van de Bètafaculteit geworden. In januari van dit jaar zijn we verhuisd van het Newtongebouw op de UCU-campus naar de derde verdieping van het BBL. We zijn er wat betreft het uitzicht wat op achteruit gegaan, maar het voordeel is dat we dichter bij de onderzoekers zitten met wie we samenwerken. Voor onderzoekers die leerlingen enthousiast willen maken voor hun vakgebied zijn er allerlei mogelijkheden op het JCU: je kunt een bijdrage leveren aan lesmateriaal voor een module of keuzeopdracht of een gastcollege geven, maar ook een groepje leerlingen begeleiden bij hun prethesis (klein onderzoek aan het eind van de vijfde klas) of thesis (groot onderzoek in de zesde klas). Meer informatie over het JCU is te vinden op onze website http://www.uu.nl/jcu.

Advertenties